Matorke Iz Srbije


Hotlajn sa iskusnim domaćim matorkama. Bez cenzure, uživo, 24h dnevno!
Pozovite naš broj 0906/450-004 i razgovarajte sa matorkama iz Srbije!

Dobrodošli na sajt matorke.rs

Ovaj site je namenjen punoletnim osobama.

Ukoliko potvrđujete da imate 18 ili više godina i slažete se sa ulovima korišćenja,
možete da pristupite sadržajima.

U suprotnom, molimo Vas da napustite site.

Servis je namenjen isključivo punoletnim korisnicima!

Korišćenjem servisa korisnik potvrđuje da ima najmanje 18 godina, da je pročitao i razumeo uslove korišćenja i da ih u potpunosti i neuslovljeno prihvata.

Ovaj servis je isključivo zabavnog karaktera i svi podaci objavljeni na sajtu (fotografije, opisi, lični podaci), kao i podaci dobijeni prilikom razgovora sa animatorima ne moraju biti tačni.

Korisnike servisa animiraju operateri koji nisu obavezni da otkrivaju svoje lične podatke, ne smeju pristati na ostvarivanje ličnih kontakata.

Korisnici servisa se obavezuju da će poštovati pravila korišćenja servisa po kojima se zabranjuje:
- Svako kršenje autorskih prava ili bilo kojih prava definisanih Zakonom,
- Svako širenje informacija i poruka koji krše bilo koje zakonske odredbe,
- Pokušaji uznemiravanja ili vređanja putem sajta,
- Javno publikovanje razgovora sa sajta,
- Svaki pokušaj širenja rasne i verske netrpeljivosti i bilo koji drugi oblik govora mržnje.


Korisnici, kao i animatori, ni u kom slučaju nisu obavezni dati svoje lične podatke ili se tačno predstaviti.

Pružalac usluge i njegovi partneri nisu odgovorni za moguće greške nastale u sistemu ili na strani fiksnih i mobilnih operatera, kao i za sve tehničke probleme nastale korišćenjem servisa. Zahtevi pružaocu usluga za naknadu materijalne ili nematerijalne štete nastale korišćenjem ili nekorišćenjem ponuđenih informacija odnosno korišćenjem pogrešnih i nepotpunih informacija u osnovi su isključeni, ukoliko autor nije učinio dokazivo namernu ili grubo nemarnu grešku.